Former Presidents

 • BI Jilong

  BI Jilong

  1985 - 1992
 • XIE Qimei

  XIE Qimei

  1992 - 2002
 • JIN Yongjian

  JIN Yongjian

  2002 - 2007
 • CHEN Jian

  CHEN Jian

  2007 - 2012
 • LU Shumin

  LU Shumin

  2012 - 2018
 • WU Hailong

  WU Hailong

  2018 - 2019
 • WANG Chao

  WANG Chao

  2019 -
 • BI Jilong

  BI Jilong

 • XIE Qimei

  XIE Qimei

 • JIN Yongjian

  JIN Yongjian

 • CHEN Jian

  CHEN Jian

 • LU Shumin

  LU Shumin

 • WU Hailong

  WU Hailong

 • WANG Chao

  WANG Chao

  President
  United Nations Association of China